Kontroll innan flygning

Som nybörjare kan det vara en del som känns förvirrande när man ska få försöka få sitt plan att lyfta de första gångerna. Säkerhetsrutiner och dylikt kan kännas otydliga och det kan vara svårt att veta exakt hur allt bör vara för att vara optimalt. Här kommer därför en del tips på vad du bör tänka på både för att få ditt plan att flyga så bra som möjligt, men också så säkert som det kan.

Tänk på tyngdpunkten

Det är viktigt att tänka på att planets tyngdpunkt aldrig ska vara för långt bak. Det gör att planet blir instabilt, och då kommer det att överreagera vid roderutslagen. Är tyngdpunkten längre fram är det bättre, då förblir det stabilt.

Kontroll innan flygning

Räckviddsprov

Ska du flyga ett radiostyrt plan är det essentiellt att se till att radions räckvidd är som den ska. Fäll in din antenn och gå minst femton meter bort. Ett tips är att läsa instruktionsboken till sändaren för att se hur långt bort du ska kunna vara från planet med den infällda antennen och fortfarande ha full kontakt med modellplanet. Inom den distansen ska du kunna styra som vanligt utan skakningar.

När det gäller ett plan du aldrig flugit med tidigare bör du först och främst dubbelkolla att rodrerna går åt rätt håll, ger lagom utslag och står neutralt.

Prova flyga på en klubb

Du bör fundera på om du ska gå en kurs på närmaste modellflygsklubb, för att du ska kunna manövrera planet på bästa vis och för att det ska bli roligare för dig själv. De brukar oftast ha nybörjarkurser, som också är ett utmärkt sätt att komma i kontakt med likasinnade. Ska du flyga ditt plan på en klubbs fält så tänk på att läsa igenom dess regler först, alltså vilka direktiv som gäller för dig som flygare.

Kika över säkerhetsreglerna

Flyger du på annan plats bör du tänka på att det måste uppfylla RCFF:s (Svenska RC-Flygförbundet) säkerhetsregler. Undvik också att flyga där det är nära till hus, vägar, gator, gång- och cykelvägar. Du ska helt enkelt flyga på ett ställe där du inte riskerar att skada någon annan människa, något djur eller något materiellt ting. Är ni flera som ska flyga radiostyrda modellflygplan på samma ställe samtidigt bör någon sorts säkerhetssystem användas för frekvenstilldeningen, till exempel en frekvenstavla.

Har du en förbränningsmotor bör du använda ljuddämpare och alltid dubbelkolla innan flygning att propellrarna är hela. Dubbelkolla även programmering och att mottagarbatteriet har tillräckligt med ström.